Електрическа машина за безвъздушно пръскане с високо налягане